Barn som inte kan andas själva måste få rätt till assistans

För Centerpartiet är det självklart att barn som inte kan andas själva eller behöver sondmatas ska ha lagstadgad rätt till assistans. Centerpartiet kräver att lagen ändras och slår fast vad som ska räknas som ett grundläggande behov.

LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under senare år.

Sedan 2014 har assistansen dragits in för 1500 personer och det får orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett gott liv. Trots skattehöjningar tycker regeringen sig inte ha råd att låta sjuka barn få det stöd de behöver.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Vi måste gå tillbaka till det som är utgångspunkten i LSS. För en familj kan assistansen betyda skillnaden mellan att bara vara levande och att ha ett liv.

Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste värnas.

Centerpartiet vill:

  • Öka valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag
  • Värna den personliga assistansen
  • Göra det lättare för alla att arbeta eller studera

Karola Svensson (C) Kommunalrådskandidat, Riksdagskandidat

Hillevi Wallgren (C) Fullmäktigekandidat