Insändare om jakt och varg

En insädare om jakt och varg har skickats till Falköpings Tidning. Den är undertecknad av Emma Wiesner, euroaparlamentariker och Karola Svensson, kommunalråd.