Lidköpings kommun borde ta ansvar och hjälpa bönderna

Västra Götalands bönder har och kommer få en svår vinter. Torkan har drabbat lantbrukarna hårt i år och det drabbar inte bara primärproduktionen utan hela kedjan som är direkt eller indirekt beroende av primärproduktionen.

Regeringen har lagt fram ett krispaket för att ta bort de värsta effekterna för de torkdrabbade bönderna, men tyvärr kommer inte detta räcka. Fler åtgärder måste till. Centerpartiet har lagt fram skarpa förslag på 5,1 miljarder, men inte häller det kommer räcka. För att klara den akuta krisen med djur som står utan foder, måste vi som kommun ta ansvar och visa att vi stödjer det svenska jordbruket, genom att de offentliga köken och privatpersoner väljer svenskt kött för att öka efterfrågan och minska köerna för slakterierna. Massor av djur riskerar annars nödslakt och destruktion. Det är inte bara ett oerhört avbräck för lantbrukarens ekonomi, det är ett fruktansvärt resursslöseri. Nu är det viktigt att vi sluter upp och stöttar lantbrukarna och det svenska jordbruket! Alla kan bidra - som konsument, restaurangägare, handlare, företagare, förening och kommun. Köp svenska jordbruksprodukter och hjälp till att mildra krisen!

"Att våra bönder ska finna vilja och motivation att driva svenska gårdar även i framtiden kan inte tas för givet."

Lidköpings kommun som serverar många matportioner per dag kan dra sitt strå till stacken genom att enbart köpa in svenskt kött, vi vet att de kraven går att ställa bara viljan finns och förfrågningsunderlagen utformas rätt. Frågan är bara om den sittande majoriteten i Lidköpings kommun har viljan och förmågan att vara med och hjälpa Skaraborgs bönder genom den värsta krisen på många år och därmed rädda både jobb och företag i Skaraborg? Eller gör man som vanligt, tittar åt andra hållet och skyller på krångliga EU-regler och viker undan.

Att våra bönder ska finna vilja och motivation att driva svenska gårdar även i framtiden kan inte tas för givet. Centerpartiet vill se en levande landsbygd där förtag kan verka. Vi vill vara med och driva jordbruket framåt.

Kent Folkesson (riksdagskandidat), Frida Nilsson (kommunalrådskandidat)