FRAMÅT!

Lidköping är en kommun med stor potential och vi vill utveckla den än mer. För att Lidköping skall växa behöver man kunna leva med god service i hela kommunen.

Kolla in vår valfilm här intill och läs mer nedan!

#förlidköpingframåt

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill...

 • Att det ska vara enkelt att driva företag. Kommunen får inte se privata aktörer som konkurrenter. Enklare regler för byggnation av bostäder och etablering av företag. Vi måste bli bättre på att handlägga bygglov och andra tillståndsprövningar för att få en levande och attraktiv kommun. Vi vill se fler byggnationer av bostäder och etablering av företag.
 • Att alla i Lidköpings kommun ska kunna vara en del av samhället, oavsett förutsättningar. Vi måste
  bli bättre på att fånga upp de som behöver hjälp av såväl samhälle som myndigheter i ett tidigt stadie. Vi vill se en privat aktör som ska arbeta för att integrera de invånare som står långt utanför samhället, tillbaka in i samhället.
 • Skapa en långsiktig strategi för hur skolor och förskolor ska byggas i kommunen. Genom att ha mindre barngrupper i våra skolor ger vi både elever och pedagoger möjlighet att lyckas. Vi vill att våra skolor ska ge alla elever samma chans att utvecklas och vara trygga. Vi vill göra en riktad satsning på högstadieskolorna.
 • Driva ett aktivt miljöarbete och bland annat fokusera på närproducerade, klimatsmarta råvaror
  i våra kommunala tillagningskök, där maten tillagas nära den som ska äta den.
 • Hålla ett bra samarbete mellan kommunen och våra ideella föreningar. För på så sätt skapar vi inte bara bättre förutsättningar för våra föreningar att verka och utvecklas, utan även en bra grund för utökat integrationsarbete. För att kunna ge föreningslivet chans att utvecklas vill vi ha en renodlad fritidsnämnd.
 • Se alternativa boenden för våra äldre som tillgodoser individens behov. Det ska finnas en valfrihet där kvalitén står i centrum. Därför vill vi att anhöriga till de med funktionsvariationer och särskilda behov ska få rätt stöd.
 • Att landsbygden ska vara ett attraktivt och möjligt boendealternativ genom satsningar
  på småorterna. Man ska ges möjlighet att leva sitt liv på landsbygden. Lidköping måste behålla och utveckla sina landsbygdsskolor, ge sina invånare möjlighet att färdas tryggt kollektivt, med cykel och motorfordon. Vi måste underlätta för handlare så vår landsbygd fortsätter att vara ett attraktivt och möjligt val.
 • Tillvarata vårt sjönära läge och se ett levande stråk från centrum, längs med Lidan, förbi småbåtshamnen till campingen. Innerstadens utvecklingspotential bygger på det sjönära läget och det vill vi fånga upp.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.