Vi representerar dig i kommunfullmäktige

Bild

KOMMUNfullmäktige 2022

Kommunfullmäktige är Mariestads kommuns högst beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om kommunens verksamheter, ekonomi och förvaltningens organisation.

Nedan kan du se Centerpartiets kandidater som representerar dig i Kommunfullmäktige nuvarande mandatperiod.

Ordinarie ledamöter

Anders Karlsson, Lantbrukare, Färed, 50 år
Jan Wahn, Präst, Torsö, 69 år
Therése Boman Nordlie, Pedagog, Mariestad, 59 år

Ersättare

Torbjörn Forsell, VD, Mariestad, 56 år
Amanda Henrysson, Utredare, Tidavad, 33 år

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.