Din kandidat i riksdagen

Bild

Riksdagen är det högst beslutande organet i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar, om statens budget och att kontrollera hur Regeringen sköter sitt arbete. Riksdagen arbetar även med EU-frågor och utrikespolitik.

Ulrika Heie är din riksdagsledamot nuvarande mandatperiod.
Ersättare: Tobias Leverin, Louise Christina Garbo och Catarina Davidsson

Läs mer om Riksdagen via:
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/
https://www.riksdagen.se/sv-ll/sprak/lattlast/det-har-gor-riksdagen/


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.