Anders Jonsson

Personbild


Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Grunden till att välfärden ska fungera är att företagen i kommunen är livskraftiga och ges goda förutsättningar att leva vidare samt utvecklas. Företagande skapar jobb och skatteintäkter. Det ska fungera lika bra att bedriva företag oavsett var verksamheten är belägen i kommunen.

En stor anledning till att jag är engagerad i Centerpartiet är att jag har intresse av och kunskap om lantbruk men även för att jag anser att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Se över gamla detaljplaner och upprätta nya planer för att frigöra lämplig mark till olika typer av företag
  • Prioritera landsbygden då det gäller anslutningar till kommunala eller föreningars vatten, avlopp och fibernät
  • Gör en översyn av kommunala regelverk och arbetsrutiner för att säkerställa att kommunen inte orsakar eller medverkar till onödiga administrativa uppgifter för företagen

Nuvarande uppdrag

Centrumbostäder, ersättare