Anders Jonsson

Personbild


Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Grunden till att välfärden ska fungera är att företagen i kommunen är livskraftiga och ges goda förutsättningar att leva vidare samt utvecklas. Företagande skapar jobb och skatteintäkter. Det ska fungera lika bra att bedriva företag oavsett var verksamheten är belägen i kommunen.

En stor anledning till att jag är engagerad i Centerpartiet är att jag har intresse av och kunskap om lantbruk men även för att jag anser att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Se över gamla detaljplaner och upprätta nya planer för att frigöra lämplig mark till olika typer av företag
  • Prioritera landsbygden då det gäller anslutningar till kommunala eller föreningars vatten, avlopp och fibernät
  • Gör en översyn av kommunala regelverk och arbetsrutiner för att säkerställa att kommunen inte orsakar eller medverkar till onödiga administrativa uppgifter för företagen

Nuvarande uppdrag

Barn och utbildningsnämnden, ersättare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.