Bengt Ericson

Personbild


Arbetar med "infrastrukturfrågor" i Skara kommuns bolag.

Inför 2018-2022 tycker jag att viktigaste är att det blir ett bättre politiskt samarbete i Skara kommun. Detta behövs för att kunna fokusera och arbeta mera på de stora framtidsutmaningarna som t.ex. ekonomi och verksamhetsutveckling.

Uppdrag 2019-2022

Skara Energi AB, Ordförande

Billinge Energi AB, ledamot

Fastbit AB, ersättare

 

Kontakt: bengt.ericson@skaraenergi.se