Birgit Bjelkengren

Personbild


För mig handlar politik om att veta vad vi vill och arbeta för att genoföra det. Jag vill vara en del i det arbetet, i den dialogen. En knäckfråga är just dialogen, att det finns en samtalsklimat som leder till att det tas konstruktiva beslut som leder kommunen framåt.

Det finns saker vi behöver ta tag i, en del är att prioritera i verksamheten. Det finns inte oändligt med pengar och de pengar som finns ska användas till det som är viktigast, kommunens huvuduppdrag och kärnverksamhet. Flera av dessa regleras i lag och det är upp till kommunen att prioritera så vi kan följa lagen.

Nuvarande uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Barn- och utbildnigsnämnden (BUN), 1:e vice ordförande
  • Centerpartiets kretsstyrelse, ledamot

Kontaktuppgifter

  • birgit.bjelkengren@centerpartiet.se