Brita Planck

Personbild


 * Skolan - Skara ska fortsätta vara en skolstad
* Miljön - det ska vara lätt att leva miljövänligt i Skara
* Kultur - Skara ska fortsätta vara en kulturstad
* Företagande - det ska vara lätt att driva företag i Skara