Erik Kvarndal


Jag vill fortsätta ett aktivt arbete som politiker för Centerpartiet - ett förtroende som jag haft sedan kommunen bildades 1971.

Nuvarande uppdrag

Omsorgsnämnden, ledamot