Eva Eriksson

Personbild


Grunden i mitt politiska engagemang är alla människors lika rätt och värde. Jag anser också att vi måste ta hand om vår kommun utifrån miljö, ekonomi och socialt. I en liten kommun som Skara krävs det samarbete.

Nuvarande uppdrag:

Vice ordförande i revisionen för Skara kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.