Eva Eriksson

Personbild


Grunden i mitt politiska engagemang är alla människors lika rätt och värde. Jag anser också att vi måste ta hand om vår kommun utifrån miljö, ekonomi och socialt. I en liten kommun som Skara krävs det samarbete.

Nuvarande uppdrag:

Vice ordförande i revisionen för Skara kommun