Gunilla Druve Jansson

Nuvarande uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ledamot

Rådhuset AB, ledamot

Centerpartiet i Skara kommun, vice gruppledare


Jag vill vara med och påverka politiken i Skara och se till att det blir ett nytt ledarskap i kommunen. Jag vill ha ett politiskt klimat som för Skara framåt, där vi kan vara överens tillsammans inom politiken vad som är viktigt för Skaras utveckling.

Ledstjärna i mitt politiska arbete är alla människors lika rätt och värde.

Såväl gammal som ung ska ha bra möjligheter i Skara. Bra äldreomsorg och en bra skolan är viktigt.

Oavsett om du bor i tätort eller på landsbygd ska du ha bra möjligheter till service.

Jobb och företagande ger förutsättningar till inkomster för både individen och kommunen. Skara behöver jobba mer med näringslivsklimatet.

Kommunen ska ge bra förutsättningar för föreningslivet. Ett starkt föreningliv är viktigt för att människor ska komma samman.

Tillsammans ska vi ta ett gemensamt ansvar för hela Skara. Det bygger ett tryggt Skara!

Gunilla är vice gruppledare för Centerpartiet i Skara.

Gunilla har också uppdrag i Västra Götalandsregionen, främst med inriktining på hälso- och sjukvård.

Gunilla når du på följande sätt:

  • e-post: gunilla.druve.jansson@centerpartiet.se
  • mobil: 0707-99 51 83