Håkan Gustafsson

Personbild


Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Bostadsbyggandet utvecklas i hela kommunen
  • Fortsätter med utbyggnaden av cykelvägar
  • Att vi utformar gator och torg användarvänliga
  • Myndighetsutövningen ska vara med ett bra bemötande och korta handläggningstider
  • Se över gamla detaljplaner så de passar i ny byggnation

 

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige, ersättare

Miljö och byggnadsnämnd, ledamot

 Kontaktuppgifter

  • hakan.gustafsson@skara.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.