Hanna Warmark

Personbild


Jag vill arbeta för att Skara ska vara en attraktiv och hållbar kommun att bo i - oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. Det ska finnas en väl fungerande barnomsorg, skola och äldreomsorg samt goda förutsättningar för att driva företag och/eller ha ett arbete.

Medmänsklighet och allas lika rätt och värde ska vara en självklarhet i allas vår vardag.

Jag vill arbeta för att vi ska lyssna, respektera och värna om varandra.

Genom konstruktivt samarbete kan vi driva kommunen framåt.

Nuvarande uppdrag:


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.