Jonatan Bjelkengren

Personbild


 Jag är intresserad av miljö och ekonomi, vilket är områden som berör alla kommunala verksamheter. Det är viktigt att vi som samhälle tar ansvar för att producera och använda varor och tjänster på ett sätt som inte förstör miljön för kommande generationer. Med begränsade resurser är det nödvändigt att fokusera på rätt saker. Skara kommun gör redan ett stort arbete men det finns också behov av förbättringar där kommunen, invånare, förenings- och näringsliv tillsammans behöver arbeta mot samma mål. Ett exempel är Skara kommuns slamhantering där vi i dagsläget är långt från ett fungerande kretslopp.

Nuvarande uppdrag:

  • Nämnden för service och teknik, ersättare


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.