Klas-Åke Jansson

Personbild


Det behövs ett nytt ledarskap i Skara!

Jag vill verka för:

  • att hela Skara ska utvecklas!
  • att det byggs trygghetsboenden I Ardala och Axvall i anslutning till de befintliga äldreboendena där!
  • fortsatt utbyggnad av vatten, avlopp och fiber i landsbygdsområdena. Detta är en viktig del i utvecklingen av kommunen.
  • utökat stöd till samlingslokaler i hela kommunen.
  • fortsätt bygga bostäder för alla, även utanför stan.
  • ett bättre företagsklimat, som ökar förutsättningarna för fler arbetstillfällen.

 

Nuvarande uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.

Centrumbostäder i Skara AB, styrelseledamot.

 Kontaktuppgifter:

  • e-post: klas-ake.jansson@telia.com
  • 0708-755 626