Lars Berg


I Skara kommun är det alliansens fyra partier som är den politiska ledningen i minoritet. I kommunstyrelsen är jag vice ordförande. I och med valet har vi ett nytt ledarskap i Skara kommun. Vi kommer att vara öppna för samarbeten och samtal med de partier i kommunfullmäktige delar vår värdegrund som bygger på alla människors lika värde och rättigheter samt vikten av mångfald i samhället. Det innebär ett ledarskap som tar ansvar för helheten och är öppet för att i dialog hitta de bästa lösningarna för kommunen, regionen och landet.

 

Viktiga politiska frågor under mandatperioden

  • Att skola och omsorg prioriteras
  • Hotet mot miljön är vår tids största utmaning. Jag vill att kommunens energi ska vara fossilfri senast 2030

Nuvarande uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, vice ordförande

Beredningsutskottet, ledamot


Centerpartiets fullmäktigegrupp, gruppledare

Centerpartiets kretsstyrelse i Skara, ledamot

 

Kontaktinformation

  • lars.berg@skara.se
  • lars.berg@centerpartiet.se

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.