Lisbeth Karlsson


Jag har arbetat som lärare i grundskolan i mer än 40 år.

Det är viktigt med en bra skola för alla barn. Särskilt viktig är skolan för barn, som av olika anledningar behöver extra stöd. Skolan behöver tillräckligt med resurser, så att alla elever kan utvecklas optimalt. Jag vill att nyanlända barn ska få möjlighet att snabbt lära sig svenska. Men de ska också få förutsättningar för att behålla sitt modersmål. Skolan är en investering i framtiden.

Idrotts- och kulturföreningar ger oss skarabor ett stort och rikt fritidsutbud. Mycket av det arbetet i dessa föreningar görs helt ideellt. Kommunens stöd till föreningar behöver ses över och förbättras. Föreningar är även en betydelsefull arena för att vi ska kunna mötas. Föreningslivet är en viktig del av det som kallas civilsamhället.

Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Skolan först – satsa på skolan för en bra utbildning från grundskola till gymnasiet
  • Starkt stöd till barnkulturen
  • Fri tillgång till e-böcker för Skaras alla elever
  • Ökat stöd till civilsamhället – föreningar och folkbildning
  • Nya och bättre regler för föreningsstöd

Nuvarande uppdrag

Valberedningen, ledamot

Centerpartiets kretsstyrelse i Skara, ordförande


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.