Skara
Centerpartiet lokalt

Lotta Kvarndal

Personbild


Istrumsbo och småföretagare, är förenings-, natur- och djurintresserad. Jag vill att hela kommunen skall vara levande. Men värnar extra för att landsbygden ska funger med äldreomsorg, barnomsorg, skolskjutsar och föreningsliv och ha sin försörjning i närområdet.

Kontaktuppgifter:

  • lottakvarndal@gmail.com