Lotta Kvarndal

Personbild


Istrumsbo och småföretagare, är förenings-, natur- och djurintresserad. Jag vill att hela kommunen skall vara levande. Men värnar extra för att landsbygden ska funger med äldreomsorg, barnomsorg, skolskjutsar och föreningsliv och ha sin försörjning i närområdet.

Kontaktuppgifter:

  • lottakvarndal@gmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.