Per Pålsson

Personbild


Jag vill att alla offenliga lokaler har fungerande hörselslingor då jag har lång erfarenhet av att höra dåligt. Jag vill också ha en levande landsbygd i Skara kommun. Bra cykelvägar. God äldreomsorg. En väl fungerande skola för alla i Skara kommun.

Nuvarande uppdrag

Nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg, ersättare

Kyrkofullmäktige, ledamot