Suzanne Johansson


För mig är skolans uppdrag att ge eleverna grundläggande kunskaper och trygghet. Skolan ska vara en plats där eleverna skall erbjudas möjligheten att växa och utvecklas som individer. Därför skall skolan utgå från elevens behov, så att var och en erbjuds möjlighet att nå sin fulla potential. Den som går i skolan skall erbjudas bästa möjliga skolgång.

 

Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Att Skara skall fortsätta vara "skolstaden"
  • En väl fungerande och utbyggd elevhälsa
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • En levande gymnasieskola på Katedralskolan
  • Speciallärarna som arbetar i klasserna

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige, ledamot

Kommunstyrelsen, ersättare

Barn- och Utbildningsnämnden, 2.e vice ordförande

Centerpartiets kretsstyrelse, vice ordförande

Centerpartiets distriksstyrelse i Skarborg, ledamot

 

Kontaktinformation:

  • mobil 0706-141567
  • suzanne.johanssson@skara.se