Ulla Falk

Personbild


Viktiga politiska frågor i valet 2018

  • Ha flera bostadsmöjligheter för 65+
  • Att landsbygden skall leva

Nuvarande uppdrag:

Omsorgsnämnden, ersättare

Skara C-krets, sekreterare