Anders Jonsson

Personbild


Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Grunden till att välfärden ska fungera är att företagen i kommunen är livskraftiga och ges goda förutsättningar att leva vidare samt utvecklas. Företagande skapar jobb och skatteintäkter. Det ska fungera lika bra att bedriva företag oavsett var verksamheten är belägen i kommunen.

En stor anledning till att jag är engagerad i Centerpartiet är att jag har intresse av och kunskap om lantbruk men även för att jag anser att beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Nuvarande uppdrag

  • Centerpartiets kretsstyrelse i Skara, ledamot
Kontaktinformation

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.