Doris Danielsson

Personbild


Vilken lokal fråga engagerar dig mest?
Utbildning. Det är grunden för den enskilde individen att hitta sin nisch i livet och kunna ta ansvar för sitt liv.

Varför engagerade du dig politiskt?
Bor man på landsbygden upplever man de specifika problemen som finns med att leva där som inte finns i tätorterna.

Berätta om dig själv
Jag är präst, men har tidigare arbetat inom skolan. Jag bor på landsbygden i Istrum där jag njuter jag av välskötta beteshagar med gullvivor, slåttergubbe, nattviol och andra rara växter som finns på gångavstånd. På fritiden engagerar jag mig inom idrottsrörelsen som ordförande i Istrums SK.

Nuvarande uppdrag

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN), ledamot

Kontakt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.