Hanna Warmark

Personbild


Jag vill arbeta för att Skara ska vara en attraktiv och hållbar kommun att bo i - oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. Det ska finnas en väl fungerande barnomsorg, skola och äldreomsorg samt goda förutsättningar för att driva företag och/eller ha ett arbete.

Medmänsklighet och allas lika rätt och värde ska vara en självklarhet i allas vår vardag.

Jag vill arbeta för att vi ska lyssna, respektera och värna om varandra.

Genom konstruktivt samarbete kan vi driva kommunen framåt.

Nuvarande uppdrag

Inga pågående förtroendeuppdrag för Centerpartiet

Kontaktinformation


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.