Klas-Åke Jansson

Personbild


Vilken lokal fråga engagerar dig mest?
Bygg cykelväg utmed väg 2670, Ardala mot Norra Vånga. Den trafikeras av mycket tung trafik.

Varför engagerade du dig politiskt
Jag gick som samhällsintresserad 16-åring med i Centerns Ungdomsförbund, där man dels påverkade och skapade sin egen fritid, och dels fick upp ögonen för diskussionen kring Nej till Kärnkraft och Uranbrytning i Skaraborg.

Berätta om dig själv
Jag bor i Vinköl och arbetar som byggingenjör. På fritiden ägnar jag mig åt jakt och motion, till exempel promenader, vandring och mountainbike. På hösten besöker jag gärna våra svampställen i skogen.

Nuvarande uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Centrumbostäder i Skara AB, styrelseledamot.

 Kontaktuppgifter:

  • klasake.jansson@gmail.com
  • 0708-755 626

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.