Lars Berg

Lars kommunkandidat


Viktiga politiska frågor 2023-2026

 • Ökad satsning på skolan med fokus på mindre barngrupper och tidiga insatser. Målet är att alla ska kunna gå igenom grund- och gymnasieskolan med godkänt resultat.
 • Nästa steg i moderniseringen av äldrevården är ett nybyggt särskilt boende i Axvalls centrum. Vi föreslår att Vallehemmet på sikt ersätts med ett nybyggt boende i anslutning till Husaren i Axvall
 • Vi vill möjliggöra ökad byggnation i hela kommunen samtidigt som åkermarken skyddas.
 • Stöd och utveckling av föreningslivet i hela Skara.
 • Ett ännu bättre företagsklimat, med god tillgänglighet, korta handläggningstider, låga avgifter och en positiv syn på utveckling.
 • Hotet mot miljön är vår tids största utmaning. Jag vill att kommunens energi ska vara fossilfri senast 2030

Centerpartiets starkt grundade värderingar bygger på alla människor lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval. Vår färdriktning vägleds av en stark reformagenda för att utveckla hela Sverige. De här grundläggande värderingarna är viktiga för mig i mitt politiska arbete.

Vi kommer att vara öppna för samarbeten och samtal med de partier i kommunfullmäktige delar en värdegrund som bygger på alla människors lika värde och rättigheter samt vikten av mångfald i samhället. Det innebär ett ledarskap som tar ansvar för helheten och är öppet för att i dialog hitta de bästa lösningarna för kommunen, regionen och landet.

Tillväxt och jobb ger skatteintäkter som skapar trygghet och ger resurser till att utveckla bland annat vård, skola och omsorg. En ökad tillväxt ger också möjlighet att utveckla infrastrukturen och den övriga kommunala verksamheten. Det är fler företag och arbetsplatser som bygger välfärden. Ett av kommunens uppdrag är att ge förutsättningar för jobb och företagande.

Nuvarande uppdrag

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ersättare
 • Personalutskottet, ersättare


 • Centerpartiets fullmäktigegrupp, gruppledare
 • Centerpartiets kretsstyrelse i Skara, ledamot


Kontaktinformation

 • lars.berg@skara.se
 • lars.berg@centerpartiet.se


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.