Suzanne Johansson


Vilken lokal fråga engagerar dig mest?
Landsbygdsfrågor, de är många och de berör mitt liv.

Varför engagerade du dig politiskt?
Jag är samhällspolitiskt intresserad, det gav en möjlighet att påverka.

Berätta om dig själv
Jag arbetar som operationssjuksköterska och bor i Stenum, där jag också är engagerad i hembygdsföreningen. Jag försöker leva i nuet och min favoritplats är hemma i min trädgård.

Nuvarande uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ersättare
  • Personalutskottet, ledamot
  • Omsorgsnämnden, ersättare


  • Centerpartiets kretsstyrelse, vice ordförande
  • Centerpartiets distriksstyrelse i Skarborg, ledamot


Kontaktinformation

  • suzanne.johanssson@skara.se
  • 0706-14 15 67



Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.