Fler ska bli behöriga till gymnasiet

Att kunna klara av sin skolgång är så viktig för alla barn och unga. Därför är det en av kommunens viktigaste uppgifter att ge eleverna möjlighet att utvecklas, både kunskapsmässigt och som människa. Att ha fullgjort sin studiegång är en av de viktigaste delarna för att kunna få ett arbete, ha bra hälsa och ett bra liv.

I Skara är det ungefär var femte elev i årskurs 9 som inte blir behörig till gymnasieskolan, vilket är en på tok för hög siffra. Det har varit så här under många år, med något enstaka undantag. Det är slöseri med mänskliga resurser.

Om vi får möjlighet att vara med i den politiska ledningen efter valet så vill vi se till att skolan får mer resurser. Vi ska göra allt vad vi kan för att de elever som nu börjar årskurs 9 ska gå ut till våren och vara behöriga till gymnasiet. Det är inte acceptabelt att en av fem av eleverna inte klarar målen. I skolstaden Skara måste vi ha en högre ambitionsnivå för utbildningen i grundskolan. Elever som går i en skola i Skara ska erbjudas bästa möjliga skolgång.

I Centerpartiets valprogram och i MCKDs budgetförslag har vi prioriterat den kommunala kärnverksamheten, till vilket skolan hör.

Därför behöver vi fortsatt ha bra lärare och satsningar på elevhälsa. Låt Viktoriaskolan gå före och anställa nya professioner, t ex socionomer, in i skolan som kan avlasta lärarna för att fler ska ha behörighet till gymnasieskolan.

Genom en ökad satsning på skolan och ett än tydligare mål för utbildningen vill vi göra en bra kommun bättre.

Suzanne Johansson (C) vice ordförande

Hanna Warmark (C) ersättare

Birgit Bjelkengren (C) ersättare i Barn och utbildningsnämnden