Barn- och utbildning

Skolan är till för eleverna och ska erbjuda möjlighet att växa och utvecklas både kunskapsmässigt och som människa. Därför ska skolan utgå från elevens behov, så att var och en erbjuds möjlighet att nå sin fulla potential. Den som går i en skola i Skara skall erbjudas bästa möjliga skolgång. Genom att satsa på såväl förskola och grundskola som gymnasieskola kommer Skara att utvecklas som skolstad.

Förskolegrupperna ska vara lagom stora för att alla barn ska bli sedda och för att kunna ha en bra vistelsemiljö, som ska vara giftfri. Våra skolor ska ha utbildade lärare för att kunna ge utbildning med kvalité för våra barn. Vi vill att fler elever ska nå godkänt resultat.

En viktig byggsten i att erbjuda utbildning är att skapa möjligheter, oavsett bakgrund och förkunskaper. Din framtid ska inte avgöras åt dig, utan du ska erbjudas möjlighet att skapa din framtid. Därför ska skolan vara kompensatorisk och kompetensrik och inte vara konspiratorisk. Med andra ord ska var och en kompenseras så långt det är möjligt, oavsett om det handlar om funktionsvariationer, föräldrars utbildningsnivå eller hemförhållanden med mera. Ingen ska dömas ut på förhand.

Skara kommun har idag ett flertal lokaler för förskolor och skolor som är uppförda med tillfälliga bygglov. Vi behöver hitta permanenta lösningar för de behov som idag är hanteras genom dessa tillfälliga paviljonger och andra lösningar. Vi vill till exempel att det byggs förskolor i Sörskogen och i Vasaparken.

I andra kommuner har man satsat på att, när det är svårt att rekrytera lärare, anställa andra professioner till exempel socionomer som kan avlasta den pedagogiska personalen. Vi vill att Viktoriaskolan skulle kunna starta ett pilotprojekt med detta syfte.

Mera insatser behövs för att matcha arbetsmarknadens rekryteringsbehov. Den kommunala vuxenutbildningen måste bättre matcha företagens rekryteringsbehov. Det här är också en viktig fråga för integration av nyanlända.

Uddetorp naturbrukskola, som driva av Västra Götalandsregionen, är en viktig del av Skaras utbildningar. Så är även Skara Skolscen och Axevalla folkhögskola.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Att Skara ska fortsätta vara ”skolstaden”
  • En levande gymnasieskola på Katedralskolan
  • Utveckla gymnasieutbildning/vuxenutbildning tillsammans med Skaras företag och övrig arbetsmarknad
  • Satsningar på högre utbildning och samverkan med universitet och högskolor
  • Fler lärare ska få möjlighet att gå akademiska kurser samtidigt som de arbetar som pedagoger
  • Minskade barngrupper i förskolan
  • Speciallärare som arbetar i klasserna

En satsning på innehållet i skolorna enligt ovanstående kommer att kräva att skolan tillförs ytterligare resurser. Det är vi beredda att göra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.