Näringslivsutveckling skara fler jobb

För att Skara ska kunna gå framåt behövs utveckling i hela kommunen, det innebär att det är viktigt att det än möjligt att starta och driva företag oavsett vilken del av kommunen du befinner dig i. Att näringslivet utvecklas är avgörande för att staden och landsbygden ska leva.

För Skara är besöksnäringen värdefull eftersom det ger många jobb och nya etableringar. Vi har ett antal besöksmål som är attraktiva och ger stora mervärden till kommunen, såväl besökare som nya inkomster och sätter Skara på kartan.

Det kommunen kan göra för att bidra till ett bra företagsklimat ligger i den service och det myndighetsutövande som kommunen erbjuder. Det är därför viktigt att företagare vet vart de ska vända sig och kan få svar på sina frågor på ett snabbt och smidigt sätt. Det handlar om bra bemötande med korta handläggningstider, rättssäkerhet och snabba beslutsvägar. Det ska vara enkelt att etablera sig i Skara och det ska vara enkelt att utveckla sitt företag i Skara.

Kommunen är en stor aktör på den lokala marknaden. Det är därför viktigt att de upphandlingar som görs utformas så det är möjligt för våra lokala företag (även de mindre) att lämna anbud på det kommunen vill köpa. Det kan handla om att göra det möjligt att enbart lämna anbud på delar av det som efterfrågas, i de fall som det går.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • ”En väg in” för företagsetableringar
  • Ett bra företagsklimat
  • Fler upphandlingar som inte exkluderar lokala och små företag

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.