Till sist


Skara är och ska vara en bra plats att leva och bo på. Därför behöver politiken i Skara ha ett bra samtalsklimat, där vi tillsammans försöker hitta bra lösningar som är bra för skaraborna.

Centerpartiets starkt grundade värderingar bygger på alla människor lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval. Vår väg framåt styrs av en stark reformagenda för att utveckla hela Sverige. Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta våra idéer och förslag i åtgärder som leder till påtagliga resultat.

En röst på Centerpartiet är en röst för att byta ut den socialdemokratiskt ledda ledningen. Det är också en röst för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Sverige eller Skara styrs.

Skara kommun, har trots de senaste årens utmaningar, en stabil grund. När det är ostabilt politiskt läge tenderar det att öka kostnaderna och kostnadskontrollen minskar, vilket vi har sett de senaste åren. Vi behöver satsa varenda krona på rätt saker, på det som utvecklar Skara på ett tryggt sätt inför framtiden där vi samtidigt tar vara på det som finns.

Centerpartiet har alltid tagit ansvar för kommunens utveckling. Ambitionen efter höstens val är givetvis att ingå i kommunens ledning, där vi kan se möjligheter att genomföra vår politik på bästa sätt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.