Vad skall kommunen inte syssla med?

Som läget är idag är det viktigt att kommunen prioriterar den verksamhet som är mest avgörande för våra invånare. Med det menar vi det som kallas kärnverksamhet och den myndighetsutövning som ligger på kommunen, det innebär tjänster som kommunen har i uppdrag att utföra och tillhandahålla till invånare och besökare.

Det kan behövas att vi prioriterar hårt för att hålla den kommunala kärnverksamheten med god kvalitet.