KALLELSE EXTRA KRETSSTÄMMA

1a juni klockan 18.30, Sessionssalen i Stadshuset

Medlemmar i Centerpartiet Skövde kommunkrets kallas härmed till extra kretsstämma för val av nytt kommunalråd att efterträda Leif Walterum.

Nomineringskommiténs förslag är:
Ulrika Johansson, Skövde

Efter extra kretsstämma bjuds det på kaffe. För frågor, vänligen kontakta kretsordförande Börje Johansson