Gruppmöten 2019

Som medlem är du välkommen på Centerpartiet i Skövdes gruppmöten.

Vi samlas kl 17.30 för fika och gruppmötet pågår mellan kl18.00-20.00, Stadshuset.

Maila Ulrica Johansson om du kommer så vet vi att fikat räcker och så att du blir insläppt då huvudentrén låses kl17.00: ulrica.johansson@skovde.se.

För aktuella datum och tider, se Vad händer?

Observera att ändring av datum och tid kan ske vilket meddelas via e-post