Förtroendevalda

Centerpartiet finns representerade på flertalet platser i Skövde kommun för mandatperioden 2019-2022.

Kommunalråd
Ulrica Johansson

Kommunfullmäktige
Ulrica Johansson, ledamot
Ulrika Heie, ledamot
Klas Hedenberg, ledamot
Gunvor Kvick, ledamot
Orvar Eriksson, ledamot
Börje Johansson, ledamot

Andreas Gustafsson, ersättare
Shorik Adam, ersättare
Andreas Svensson, ersättare

Kommunstyrelse
Ulrica Johansson, ledamot

Klas Hedenberg, ersättare
Gunvor Kvick, ersättare

Barn och utbildningsnämnd
Malte Svensson, ledamot

Emilia Gustafsson, ersättare

Vård och omsorgsnämnd
Börje Johansson, ledamot

Hampus Lindholm, ersättare

Socialnämnd
Gunvor Kvick, ledamot

Therese Qwarfordt, ersättare

Kultur- och fritidsnämnd
Emilia Gustafsson, ledamot

Kimberly Freiman, ersättare
Stefan Svensson, ersättare

Servicenämnd
Andreas Gustafsson, ledamot

Shorik Adam, ersättare

Byggnadsnämnd
Andreas Svensson, ledamot

Revision
Birgitta Johansson, ledamot

Valberedning
Börje Johansson, ledamot

Valnämnd
Börje Johansson, ledamot

Malte Svensson, ersättare

Skaraborgs Sjukhem
Åsa Axelsson, ledamot

KSAU
Ulrica Johansson, ledamot
Orvar Eriksson, ersättare

Arbetsgivarutskott
Ulrica Johansson, ordförande
Orvar Eriksson, ersättare

Samhällsbyggnadsberedning
Ulrica Johansson

Kollektivtrafikberedning
Ulrica Johansson, ordförande

Medborgare och folkhälsa
Ulrica Johansson

Skövde Stadshus AB
Ulrica Johansson, ledamot

Skövde Värmeverk
Michael Thorsell, ledamot

Kreativa Hus
Börje Johansson, ledamot

Balthazar Science Center
Leif Walterum, ordförande

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Ulrica Johansson, ledamot
Tommy Westerberg, ersättare

Skaraborgsvatten
Jonny Niklasson, ledamot

Skaraborgs Kommunalförbundsfullmäktige
Ulrica Johansson, ledamot
Orvar Eriksson, ersättare

Binnebergs Tingshus
Gun Edin, ledamot
Barbro Ahlrik, ersättare

Nämndemän
Kristina Nilsson
Åsa Axelsson

Borgerlig vigselförättare
Leif Walterum

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.