Kretsstyrelse


Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Skövde består av följande ledamöter. Kretsstyrelsen sammanträder vanligtvis i SVs lokaler.

Malte Svensson, ordförande
Ulrica Johansson, vice ordförande
Therese Qwarfordt, sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Gunvor Kvick
Patrick Fredriksson
Kimberly Freiman
Andreas Gustafsson
Klas Hedenberg