Ge kraft åt varje människa

Bild

Vi tror att varje människa kan och vill bidra till samhällets utveckling. Ett av de viktigaste målen för Centerpartiet är at ge människor goda möjligheter att styra sina egna liv. Vi vill skapa förutsättningar för människor att utifrån sin egen drivkraft och egna beslut kunna leva det goda livet i Skövde kommun.

För att skapa ett inkluderande samhälle behöver vi bli än bättre på att ta tillvara på människors olika kunskap och erfarenhet. Centerpartiet vill arbeta för fler mötesplatser i hela kommunen där människor enkelt kan träffas och samtala.

Det kan ibland uppfattas att det är långt mellan invånare och politiker i kommunen. Det vill vi ändra på genom att skapa fler tillfällen för att mötas och prata om kommunens utveckling och framtid.

Genom att ta vara på mångfalden och vara öppna för varandra bemöter vi tillsammans främlingsfientligheten som är ett av de mest allvarliga hoten mot demokratin och vårt samhälle.

En aktiv och meningsfull fritid liksom friluftsliv och rekreation är viktig och bidrar till ett friskare liv och förebygger många sjukdomar, både fysiska och psykiska. Centerpartiet i Skövde vill möjliggöra för mer inomhusidrott, utveckla friluftsliv och rekreationsområden, både i Skövde tätort och i våra ytterområden och den ska vara tillgänglig för alla.

Biblioteken är redan idag en mötesplats för många men kan utvecklas ytterligare. Vi vill bevara områdesbiblioteken och förlänga öppettiderna med hjälp av digitala verktyg, så kallat mer-öppet där man kan besöka biblioteket även när det är stängt.

Vi kommer arbeta för:

  • Att fler mötesplatser skapas i hela kommunen som bjuder in till gemenskap och samtal
  • Att fortsatt utveckla friluftslivet och inomhusidrotten i hela kommunen
  • Att skapa fler tillfällen för invånare och Centerpolitiker att träffas
  • Att bevara områdesbiblioteken och förlänga öppettiderna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.