• / Vad händer?

Vad händer?

För följer en listning av händelser under kalenderåret 2020.

Datum

Tid

Vad händer
Januari9e januari

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)

29e januari

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)

29e januari

20.00 - 21.00

Kretsstyrelse, Stadshuset

 Februari

 


17e februari


Kretsstämma i Värsås
Mars5e mars

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)

28e mars


Distriksstämma, Allas Hus Borgunda
April2a april

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)
Maj4e maj

18.00 - 20.00

Kretsstyrelse, Stadshuset

28e maj

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)
Juni11e juni

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)
Augusti6e augusti

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)

10e augusti

18.00 - 20.00

Kretsstyrelse, Stadshuset
September3e september

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)
Oktober8e oktober

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)

12e oktober

18.00 - 20.00

Kretsstyrelse, Stadshuset
November5e november

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)
December7e december

18.00 - 20.00

Kretsstyrelse, Stadshuset

10e december

18.00 - 20.00

Gruppmöte, Stadshuset (fika från 17.30)