Jord- och skogsbrukets företagsutveckling är helt avgörande för att säkerställa en grön omställning.

För Centerpartiet är äganderätten en grundläggande rättighet. Det som försvårar för exempelvis familjeskogsbruken försvårar inte bara för den enskilda individen, utan även för att Sverige ska kunna göra en grön omställning.