Stiftnomineringsstämma

Nomineringsstämma till kyrkomöte och stiftsfullmäktige.

Plats: Kyrkans Hus, Floby

Gäst: kyrkoherde Jan Wahn, Lugnås-Ullevads pastorat.