Val 2022

Bild

Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig. Valet i höst kommer att bli ett vägval mellan ett liberalt alternativ i mitten för samarbete och ansvarstagande, och att ge ytterkantspolitik präglad av misstro, skuldbeläggning och likriktning ett avgörande inflytande. Centerpartiet har en tydlig röst för frihet, demokrati och självbestämmande. Den rösten behövs i Sverige, och i Europa. Nu, idag och i höst när det är dags för alla i Sverige att gå till vallokalerna och göra sitt val.

På bilden: Gunilla Druve Jansson, första namn på regionlistan och Ulrika Heie, första namn på riksdagslistan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.