Jord och Skog

Bild

Skaraborg har starka förutsättningar att koppla miljö och tillväxt till de gröna näringarna. Gröna näringar är livsmedelsproduktion, energiframställning, hästnäring samt turism- och upplevelsenäringar.

Västra Götaland är den region i Sverige som är mest betydande för de gröna näringarna. Lantbruk och skogsbruk är grundläggande för såväl livsmedelsproduktion som den gröna omställningen och behöver ha reella möjligheter för att öka sin konkurrenskraft, lönsamhet och för en hållbar samhällsutveckling. Här är äganderätten väsentlig i det framtida samhällsbygget. Men då måste regelverk och prövningsprocesser utformas på ett rimligt och effektivt sätt där miljönytta och kostnader vägs mot varandra.

Här kan ni läsa mer om:

Skog

Jakt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.