Låt inte Skaraborg klyvas

Bild

För oss i Centerpartiet är det angeläget och självklart att jobba för att hela Skaraborg ska utvecklas. Grunden till såväl en bättre integration som att både land och stad utvecklas, är att det finns utbildning, jobbmöjligheter och att företagen upplever det enkelt att anställa. 

Centerpartiet i Skaraborg vill:

  • Sänka arbetsgivaravgiften för företag med färre än 5 anställda
  • Skapa fler lärlingsutbildningar
  • Utveckla Högskolan i Skövde för att kunna ta emot fler studerande
  • Att regelförenklingar för företagare fortsätter
  • Göra det lättare att ta vara på den kompetens som finns hos våra nya svenskar
  • Se en ökad flerspråkighet i offentliga verksamheter
  • Utveckla mötesplatserför de gröna näringarna där SLU i Skara är en viktig part

För Centerpartiet är det viktigt att utbildning leder till jobb oavsett var i landet du bor eller vilken bakgrund du har. Arbetsmarknaden förändras ständigt och det behövs bra utbildningar för unga och vuxna som leder till jobb och företagande. Yrkesutbildning för vuxna är viktigt för att matcha behovet av arbetskraft både inom offentlig och privat arbetsmarknad. Dessutom ger yrkesvux människor möjlighet att byta jobb under sitt yrkesliv – för att man vill och för att man behöver. Utbildningar ska ha en nära samverkan med samhället och näringslivet för att vara relevanta och i framkant.

I Sverige finns många människor som har andra språk än svenska som modersmål. Deras kompetenser och språkkunskaper är viktiga att vi tar vara på. Det finns mycket att vinna på flerspråkiga arbetsplatser, inte minst människors möjlighet att få hjälp inom offentlig verksamhet.

Utveckling sker där det finns kompetens och därför är det viktigt att vi lockar fler kompetenser och nya branscher till hela Skaraborg – både stad och land. Vi behöver också kollektivtrafik i hela länet med nya, smarta lösningar för att underlätta människors vardag att ta sig till arbete, studier och fritidsintressen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.