Mat

Bild

Centerpartiet skapades för över hundra år sedan av självägande bönder. Bönder som visste att du måste bruka marken utan att förbruka den. För om jordens resurser inte användes uthålligt, om du inte såg till att spara utsäde och resurshushålla skulle du och din familj svälta året efter.

Vi vill att miljö- och klimatpåverkan från matproduktionen och matkonsumtionen ska minska. Där är det ekologiska jordbruket en viktig del. Vi vill därför underlätta för det ekologiska jordbruket. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldreboenden. Därför vill vi öka kunskapen bland personal som köper in, tillagar och serverar mat i offentlig sektor, för att främja säkra och sunda måltider. Vi vill också att det ska bli lättare att i upphandling och inköp till offentliga kök ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning.

Vi vill också göra det möjligt för konsumenter att göra medvetna val. Genom att förse livsmedel med märkningar såsom ursprungsmärkning underlättas möjligheten att göra medvetna val och människor som vill göra en extra insats för miljön kan välja att lägga några kronor extra för maten.

Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för att Sverige ska ta ansvar globalt. Genom att äta mindre men bättre kött skulle påverkan på vår omvärld minska. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur, vilket innebär lägre risk för utveckling av antibiotikaresistens samt mindre utsläpp av antibiotika i miljön.

För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vet att det är ohållbart att vi idag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vet att det är ohållbart att man på vissa håll i världen använder mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vi vet att det är ohållbart att de människor som plockar våra bananer blir sterila och dör i förtid av alla gifter som används i produktionen.