Trygghet i hela Skaraborg

Bild

Oavsett var i Skaraborg du bor ska du kunna känna en trygghet och ha tillgång till samhällsservice med kvalitet.

Centerpartiet i Skaraborg vill:

  • Flytta beslut från Riksdagen och myndigheter till kommun- och regionfullmäktige
  • Se en lokalt förankrad polis med ökad närvaro i hela Skaraborg
  • Införa regionala skattebaser, så att mer ekonomiska värden stannar kvar i de regioner de uppstår

Människor vill bo på olika platser och för Centerpartiet är det självklart att man ska kunna bo och leva var man vill. Landsbygden, småorter och städer ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas och växa. Var vi än bor i landet ska alla ha samma rätt till bra vård, kommunikationer, infrastruktur och service. Beslut som påverkar människors vardag ska fattas så nära de det berör som möjligt.

Väl fungerande och starka regioner är avgörande för en hållbar tillväxt, god service och välfärd i hela landet. Det är genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften som vi skapar bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar.

Många upplever en ökad otrygghet och detta måste tas på allvar. Därför krävs kraftfulla åtgärder från samhället mot såväl organiserad grov brottslighet till småbrott. För att det ska bli verklighet behövs erfarna poliser som stannar längre på samma tjänst, som lär känna medborgarna och jobbar långsiktigt och lokalt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.