Tidaholm
Centerpartiet lokalt
 • / Val 2018

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TIDAHOLM

 1. Ulf Persson, Baltak, 71 år
 2. Anneli Sandstedt, Hångsdala, 62 år
 3. Lennart Axelsson, Fröjered, 62 år
 4. Mikael Hallin, Dimbo, 51 år
 5. Per-Inge Karlsson, Velinga, 49 år
 6. Josette Rask, Fröjered, 69 år
 7. Bengt Gunnarsson, Baltak, 76 år
 8. Erik Andersson, Dimbo, 32 år
 9. Katarina Persson Hill, Kungslena, 52 år
 10. Stig Andersson, Fröjered, 61 år
 11. Louise Wind, Pensionär, 69 år
 12. Kjell Johansson, Velinga, 72 år
 13. Sophia Breman, Ekedalen, 32 år
 14. Rolf Johansson, Agnetorp, 68 år
 15. Lisbeth Wallgren, Vättak, 71 år
 16. Ingela Johansson, Agnetorp,66 år
 17. Christofer Breman, Ekedalen, 33 år
 18. Torgny Sandstedt, Hångsdala, 66 år

Om du vill ha in en speciell person i fullmäktige, kryssa! Antal kryss går för placeringen på listan!

Kandidater till fullmäktige Tidaholm, Per-Inge Karlsson, Anneli Sandstedt, Lennart Axelsson, Lisbet Wallgren, Sophie Breman och Ulf Persson

Ulf Persson 070-524 03 27, förnamn.p.efternamn@tidaholm.se Ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen.

Anneli Sandstedt, förnamn.p.efternamn@tidaholm.se, 070-244 76 93. Ledamot i fullmäktige, vice ordf i Miljö- och Byggnadsnämnden

Lennart Axelsson, förnamn.p.efternamn@tidaholm.se, 070-590-88 73. Ledamot av fullmäktige, vice ordf i de kommunala bolagen (TEAB, TENAB och TBAB). Jag jobbar bl.a. för ett hållbart Tidaholm. Jag har bl.a. ställt en fråga i fullmäktige varför Tidaholms energiplan inte följs. Jag har varit med och drivit Centerns förslag om Trygghetsbostäder. Vi motionerade redan 2012 om detta men motionen avslogs. Jag har också i styrelsen föreslagit att TBAB (det kommunala bostadsbolaget) skall bygga Trygghetsbostäder men majoriteten vill inte det. Jag har också föreslagit att TBAB skall bygga vanliga bostäder men majoriteten har hittills sagt nej. Om jag får fortsatt förtroende kommer jag att jobba vidare med bl.a. dessa frågor.

Per-Erik Karlsson, förnamn.p.efternamn@tidaholm.se. Ersättare i fullmäktige och Kultur- och fritidsnämnden

Sophia Breman

Lisbeth Wallgren, ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

I Tidaholm har vi ett mycket nära samarbete med Liberalerna och Kristdemokraterna

Det samarbetet kallar vi Mitt Tidaholm

MITT TIDAHOLM VISION FRAM TILL 2030

Fakta:

År 1950 hade Sverige 7 041 829 invånare

År 2017 hade Sverige 10 053 061 invånare

År 1950 hade det som idag är Tidaholms kommun 13 289 invånare.

År 2017 var vi 12 817 personer

Om befolkningen i Tidaholm vuxit lika mycket som befolkningen i Sverige hade
vi idag varit 18 971 tidaholmare...


Framtiden
Vi vill arbeta för att befolkningen ska växa. Då blir vi flera som delar på kostnaderna och kan utveckla all samhällsservice.

Vi välkomnar nya tidaholmare!

2030 ska vi vara minst 16 000!

TIDAHOLM
Med bekvämt pendelavstånd till
Skövde, Falköping, Hjo och Jönköping
är vår vackra kommun
ett perfekt boendealternativ.

Boende
Vi vill köpa in lämplig tomtmark
i anslutning till våra mindre tätorter.
Den ska detaljplaneras och färdigställas
så att intresserade köpare kan börja bygga omgående.
Det ska alltid finnas minst tio byggklara tomter på olika platser i centrala tätorten.

De som önskar ett trygghetsboende/äldreboende ska
kunna få det.

Barnomsorg och skola
Vi vill bygga ut barnomsorgen även på landsbygden, så att förskolorna här får plats med alla barn.
Då slipper föräldrarna åka miltals extra
för att lämna och hämta och kommunen slipper köpa dyra barnomsorgsplatser i grannkommunerna. Vi vill bygga en
ny förskola med fritids i Madängsholm.


Vi vill rusta upp och bevara våra fina landsbygdsskolor.
Vi vill satsa på att alla elever får den hjälp de behöver så tidigt som möjligt i både
skola och barnomsorg.


Vägar
Vi vill att kommunen upprättar prioriteringslistor och på alla sätt arbeta
för att Trafikverket får med våra landsbygdsvägar på sin åtgärdskarta! Cykelvägar till våra mindre tätorter bör också anläggas. Gatorna i tätorten måste
få bättre underhåll.

Arbete
Vi vill underlätta för våra små och stora företag att utvecklas och växa och för nya att etablera sig. Det är företagen som skapar arbete och välstånd i samhället!

Vi arbetar för konkurrenskraftiga löner
och bra arbetsförhållande för kommunens anställda.
Då får vi behålla vår dugliga personal och kan rekrytera nya som flyttar hit.
Det är personalen som skapar den goda kvalitén i kommunens verksamheter!

Trygg och säker

Vi arbetar för ökad bevakning och fler
poliser för minskad brottslighet.

Vi arbetar också för att
hålla vår mysiga stadskärna levande!

VISION 2030 -
ETT LEVANDE TIDAHOLM!

En röst i höstens val, på något av våra tre partier, ger oss möjlighet att förverkliga vår vision

Tidaholm behöver flera engagerade politiker! Vet du någon som skulle göra ett bra jobb för vår kommun?
Kanske är du själv intresserad?

Maila eller ring
Ulf, Krister eller Birgitta

Är Du nöjd ?

Tidaholm kan bättre än så här!Vi ska göra det bästa möjliga med dina skattepengar!

Vi har VISIONEN för TIDAHOLM 2030!