Eskilstuna
Centerpartiet lokalt

välkommen till centerpartiet
i Eskilstuna

 

Valet i höst kommer att bli ett avgörande vägval mellan ett liberalt alternativ med humanism, samarbete och ansvarstagande för människor och miljö och en nationalistisk återvändsgränd som bygger på slutenhet, misstro och kollektiv skuldbeläggning. Vi ser systematiska försök till svartmålning både från höger och även till ökande del från vänster. Högerkrafterna överdriver starkt de problem som finns kopplade till invandringen, i hela landet såväl som i Eskilstuna. De presenterar enkla lösningar på svåra problem. De skyller allt på en alltför stor invandring. De tror att lösningen finns i ett stopp för den, i kombination med massutvisning av människor som kommit hit för att skapa sig en bättre framtid. Från vänsterhåll svartmålar man med andra penseldrag. De ondgör sig över vinster. De misstänkliggör företagande, framförallt om det går med vinst. De ondgör sig över den ekonomiska globaliseringen, precis som den yttersta högern. De ser utveckling som ett hot mot miljön. De vill inte se att god miljö går att kombinera med tillväxt. De tror att framtiden ligger i att vi skuldbelägger oss själva och klär oss i säck och aska.

Centerpartiet står för något annat. Vi tror på grön tillväxt och vi tror på mångfald. Vi tror att människor vill göra rätt och vi tror på ett samhälle med ordning och reda, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och nya intryck.

Vi väljer vägen framåt. Gör du det också?

Kontakta oss gärna!

 

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.