Hjälp oss att forma morgondagens Eskilstuna

STADSBYGGNAD. Ett tryggt, vackert, levande och trivsamt Eskilstuna som leder vägen till det miljösmarta och jämställda livet, där barnen utvecklas, studenterna trivs och näringslivet växer. Det är är den vision som ligger till grund för Eskilstunas kommuns Översiktsplan 2030. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.

I början av juni presenterades ett förslag till en reviderad översiktsplan för Eskilstuna kommun. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är en långsiktig viljeriktning för hur vi vill använda våra mark- och vattenområden och hållbart bygga och utveckla våra städer, samhällen och landsbygd. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur man vill att kommunen ska utvecklas och se ut i framtiden.

Eskilstuna kommuns Översiktsplan 2030 är på samråd till och med 30 september 2019. Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter för att förbättra förslaget. Ta gärna tillfället i akt att dela med dig av dina tankar och idéer. Du hittar förslaget via länken nedan, där du även kan lämna dina synpunkter. Vill du lämna dina synpunkter, ställa frågor eller diskutera förslaget direkt med oss är du välkommen att mejla vårt kommunalråd Arne Jonsson på arne.jonsson@eskilstuna.se.

Översiktsplan 2030